Nyhet 27 januari 2016


Uberpop till EU-domstolen


Kan en belgisk domstol förbjuda Uberpop? Javisst, svarar den svenska regeringen i ett yttrande till EU-domstolen.


Transportarbetaren den 20160127

Bakgrund:

Uberpop är den del av Uber som förmedlar resor med privatbilister. Via en app i telefonen får den som vill göra resan kontakt med en Uberpop-chaufför som kör sin egen bil.

I Belgien har en taxiväxel, där vanliga taxiföretag är anslutna, begärt att verksamheten i Uberpop ska förbjudas. Argumentet är att förarna inte har tillstånd att köra taxi.

Domstolen i Belgien är dock inte säker på hur lagen ska tolkas. Den har bett EU-domstolen om ett förhandsbesked. Frågan gäller om det bryter mot EU:s regler om fri rörlighet för tjänster att förbjuda Uberpops verksamhet. En tveksamhet handlar om ifall myndigheterna kan kräva tillstånd när förarna/privatpersonerna inte är avlönade av företaget. Och att de kanske inte över huvud taget gör någon vinst på sina uppdrag.

Sveriges regering har skickat sin bedömning till EU-domstolen:

EU-reglerna hindrar inte en nationell domstol att förbjuda Uberpop, anser regeringen. Bakom slutsatsen ligger att det inte spelar någon roll om ersättningen understiger kostnaderna för en eller flera transporter - eller till och med en hel verksamhet. Den svenska regeringen anser att det ändå kan röra sig om taxiverksamhet, som kräver tillstånd, och att låga priser kan vara ett sätt att ta sig in på marknaden.

- Nu har alla medlemsländer och EU-kommissionen chansen att yttra sig. Sedan bestämmer domstolen om den ska hålla en muntlig förhandling, berättar Anna Falk, på UD:s rättssekretariat, som har undertecknat det svenska yttrandet.

Hon konstaterar att det inte får några konsekvenser för den svenska lagstiftningen om domstolen följer Sveriges linje. Här har Uberpopförare dömts för olaga taxitrafik och brott mot trafiklagen.

- Om domstolen kommer fram till att det skulle bryta mot EU-rätten att förbjuda verksamheten får vi se över regelverket i Sverige, säger hon.


<< Tillbaka