Nyhet 23 mars 2016


Förlängning av taxiutredningen


I dag beslutade regeringen att förlänga tiden för utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning (Dir. 2015:81). Utredningstiden förlängs från den 1 juli 2016 till den 1 december 2016. Bakgrunden är att en förlängd utredningstid behövs för att utredningen ska kunna hinna genomföra sitt uppdrag på ett fullgott sätt.


Utredningen ska utreda om och i så fall hur användandet av taxameter kan göras obligatoriskt och om en ny definition för taxiliknande verksamhet utan taxameter kan skapas. Dessutom ska utredningen se över reglerna för samåkning mellan privatpersoner.

Kontakt:
Elin Tibell
Pressekreterare hos infrastrukturminister Anna Johansson
072-531 43 49
elin.tibell@regeringskansliet.se<< Tillbaka