Nyhet 23 mars 2016


Hovrättsdom mot UberPop


Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop.


Den första hovrättsdomen har avkunnats mot en förare som är ansluten till Uberpop. Föraren, som friades i tingsrätten, döms av hovrätten för olaga taxitrafik.

Taxiförbundet välkomnar domen.

- Domen ger oss rätt i vår kritik mot UberPop. Vi förväntar oss nu att företaget Uber drar tillbaka tjänsten som skadar taximarknaden genom att inte ta hänsyn till svensk lag och svenska skatteregler. Dessutom innebär domen böter på 10 000 kronor, vilket är väldigt mycket pengar för dessa förare, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör.

I dagsläget finns det 26 tingsrättsdomar mot UberPOP-förare. Ytterligare ett 70-tal ärenden väntar på handläggning.

(Se Svea Hovrätt, mål nr B 9078-15, den 23 mars 2016)
Relaterade dokument:
Svea Hovrätt B 9078-15

<< Tillbaka