Nyhet 16 mars 2016


Ny rapport: UberPOP en fråga om skatt


Svenska Taxiförbundet har presenterat en rapport om varför affärsmodellen UberPOP inte är hållbar, varken för taxibranschen eller för samhället i stort.


"Vi är mycket positiva till de möjligheter som den tekniska utvecklingen innebär, men även nya aktörer måste följa de regler som finns och betala de skatter som alla andra företag betalar. Om vissa aktörer tillåts bryta mot gällande regler slutar marknaden att fungera. Svarttaxitjänsten UberPOP är ett problem för taxibranschen, men även ett hot mot hela välfärdsstaten" Det skriver Peter Norman, förbundsordförande, och Claudio Skubla, förbundsdirektör, i inledningen på rapporten UberPOP - En fråga om skatt.<< Tillbaka