Nyhet 16 mars 2016


Skatteverket: Risk för skattefel inom delningsekonomin


Den växande delningsekonomin innebär flera utmaningar. Bland annat försvåras Skatteverkets möjligheter att göra effektiva kontroller. Det skriver Skatteverket i en första delrapport som lämnas in till Finansdepartementet i dag.


- Delningsekonomins långsiktiga effekter på skatteintäkterna hänger på hur den utvecklas och hur den traditionella marknaden påverkas och förändras. På kort sikt kan vi inte se några större skillnader i beskattningen av affärer utförda inom delningsekonomin eller på traditionellt sätt, men vi kan konstatera att det finns risk för skattefel, säger Rebecca Filis, verksamhetsutvecklare på Skatteverket och ansvarig för rapporten.

De flesta transaktioner inom delningsekonomin kräver att privatpersoner själva uppger sina inkomster i deklarationen. Det kan leda till att Skatteverket inte får all nödvändig information för att kunna fastställa att rätt skatt betalas.

- Brist på kontrolluppgifter påverkar vår kontroll och gör att risken för skattefel ökar. Finns bolagen bakom plattformen utomlands kan det ytterligare försvåra möjligheten för Skatteverket att hämta in rätt uppgifter.

Om det verkligen föreligger fel och fusk kommer våra pågående kontroller att visa, säger Rebecca Filis.

Skatteverkets analys visar att de befintliga skattereglerna kan tillämpas på aktörer oavsett om de verkar på den traditionella marknaden eller inom delningsekonomin.

- Däremot blir tillämpningen av skattereglerna mer komplexa för dem som agerar inom delningsekonomin. Det finns situationer då privatpersoner nästan får samma ansvar att redovisa skatter och avgifter som en enskild näringsidkare, säger Rebecca Filis.

En privatperson kan exempelvis under vissa omständigheter bli skyldig att redovisa moms och hålla bokföring, även om verksamheten i sig inte kan uppfyller kraven för näringsverksamhet. Det blir därmed svårt för dessa personer att förutse konsekvenserna av beskattningen och kunna göra rätt.

I rapporten lyfter Skatteverket fram flera åtgärder som bidrar till att underlätta för medborgare och företagare att göra rätt och motverka osund konkurrens.

- Vi vill bland annat skapa möjlighet för bolagen bakom plattformarna att elektroniskt överföra kontrolluppgifterna, oavsett om bolagen är utländska eller svenska. Av den anledningen har myndigheten också påbörjat en dialog med aktörer inom delningsekonomin, säger Rebecca Filis.<< Tillbaka