Nyhet 27 april 2016


MTR Express svarar med självmål


MTR Express svarar på Taxiförbundets kritik om samarbetet med Uber – Ett svar som kan ses som ett självmål.


MTR Express svar är egentligen svar nog. Det visar hur lättvindigt och aningslöst dess företagsledning ser på så viktiga frågor som hållbarhet, något som alla företag idag måste förhålla sig till.

Från att ursprungligen främst ha inbegripit miljöfrågor är hållbarhet idag ett betydligt bredare begrepp som omfattar sociala frågor, leverantörskedjor och även i vilken utsträckning ett företag tar sitt samhällsansvar genom att betala rätt skatter. Inget företag som vill bygga ett långsiktigt förtroende kan längre nöja sig med att betala en summa till välgörenhet och sedan fortsätta med en i övrigt skadlig affär. Dagens kunder kräver mer.

Vi kan därför tycka att det är mycket märkligt att ett företag som MTR Express, som säger sig förutsätta att deras partners ska ha samma seriösa förhållningssätt till lagar och regler som de själva, väljer att inleda marknadsföringssamarbete med Uber.

Affärsidén för Ubers billigaste tjänst UberPOP går nämligen ut på att undvika att betala skatt och lägga prisnivån därefter. Uber betalar inte in källskatt, arbetsgivaravgift eller moms, utan överlåter det ansvaret på enskilda förare som ofta är omedvetna om detta ansvar. Trots att Uber rimligen registrerar data om körtider och körsträckor för varje förare undanhåller man också denna information för Skatteverket.

På hemsidan marknadsförs dessutom UberPOP mot förare som ett sätt att tjäna pengar - Detta trots att Ubers regionchef i en intervju med Sveriges Radio har sagt att det är omöjligt att göra just detta om man följer alla regler.

Detta agerande har redan lett till att många UberPOP-förare har blivit dömda och fler kommer att åtalas, medan Uber hålls skadelöst. Dessutom riskerar en stor del av de som kör för UberPOP i dag att dra på sig stora skatteskulder. Att Uber undviker skatt skadar dessutom det offentliga. Om vi ska ha råd med kommande demografiska utmaningar, som till exempel en åldrande befolkning, måste alla bidra. Och vi tror att amerikanska multinationella företag värderade till ungefär 60 miljarder dollar har råd att göra det.

Vi hade önskat att det marknadsföringssamarbete som har MTR Express har inlett med Uber beror på okunskap om hur företaget agerar, men Johan Söörs svar visar att de är högst medvetna om detta. Från ett varumärkesperspektiv går det inte att isolera UberPOP från Uber som helhet. UberPOP är en del av Ubers erbjudande och Uber har naturligtvis ett ansvar även för hur den tjänsten bedrivs och vad den får för konsekvenser.

 

 

Läs MTR:s svar på Mynewsdesk<< Tillbaka