Nyheter

20 maj

Studie av persontransporter med personbil inom EU
Den italienska juristfirman Grimaldi Studio Legale genomför för Europeiska kommissionens räkning en studie av passagerartransporter med taxi m.m. inom EU. Som en del i projektet har de anlitat managem...

17 maj

Debatt: Ändra reglerna så att unga kan köra taxi
Var femte ung människa är arbetslös. Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skälen är starka för en sänkning från 21 till 19 år. När ungdomar inte får jobb inom taxib...

16 maj

Tryggare skolstart med nytt informationsmaterial om skolskjuts
Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Dä...

11 maj

Taxiförbundet granskade Uber
Dagens Nyheter rapporterar att Taxiförbundet har hyrt in ett säkerhetsbolag för att granska taxitjänsten Uberpop. Rapporten blev klar bara dagar före beskedet att Uberpop nu lägger ner verksamheten i ...

11 maj

Ny rapport visar: Fyra av tio UberPOP-förare slinker igenom Ubers kontroller
Fyra av tio förare som kör UberPop förekommer i kriminella handlingar. Drygt 3 procent av bilarna har körförbud, var tredje bil ägs inte av föraren och 76 procent saknar F-skattebevis. Det visar en fä...

11 maj

Svenska Taxiförbundet välkomnar nedläggning av UberPOP
Svenska Taxiförbundet välkomnar Ubers beslut om att lägga ned den omstridda tjänsten UberPOP....