Nyhet 20 maj 2016


Studie av persontransporter med personbil inom EU


Den italienska juristfirman Grimaldi Studio Legale genomför för Europeiska kommissionens räkning en studie av passagerartransporter med taxi m.m. inom EU. Som en del i projektet har de anlitat managementkonsultföretaget Kurt Salmon för att utföra en närmare analys av kunders behov och förväntningar när det gäller dessa transporter (undersökningen görs via dator/en onlinepanel).


Personer som är över 18 år och bor i någon av följande åtta europeiska städer: Amsterdam, Bratislava, Bryssel, Paris, Rom , Stockholm, Wien och Warszawa kan delta.

Bor du i Stockholm kan du alltså hjälpa till.

Analysen sker i två steg. På grundval av några frågor väljs intervjupersonerna ut. De utvalda får sedan besvara mer detaljerade frågor om hur de transporterat sig under den senaste tiden. Frågorna är på svenska.

På grund av direktiv från kommissionen finns det med en fråga som rör gränsöverskridande pendling mellan två kontinentala städer (Wien och Bratislava). Där kan man svara "Vet ej/ingen åsikt".    

Klicka har för att komma till urvalsfrågorna.<< Tillbaka