Nyhet 16 maj 2016


Tryggare skolstart med nytt informationsmaterial om skolskjuts


Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Därför har branschorganisationerna Svenska Taxiförbundet, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och försäkringsbolaget Trygg-Hansa tagit fram informationsmaterial som kan användas vid föräldramöten och skolbesök.


Materialet vänder sig till barn 6-12 år som ska börja åka skolskjuts. Det får användas fritt för alla som informerar barnen och vänder sig det de som arbetar med skolskjutsfrågor hos kommuner, myndigheter, skolor och transportörer.

- Genom det här projektet vill vi lyfta trygghets- och säkerhetsarbetet inom skolskjutsen och öka kunskapen om säkerhetsfrågor hos barn och föräldrar. Målet är förstås att ingen skolelev ska skadas eller omkomma i anslutning till skolskjutsen, säger Agneta Weissglas, projektledare.

Nytt utbildningsmaterial om skolskjuts och säkerhet har varit efterfrågat. För att ta reda på vad som behövdes gjordes en enkätundersökning bland medlemmar till Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Svenska Taxiförbundet. Trygg-Hansa tog fram statistik som visade på risksituationer i samband med skolskjutsen.

- I undersökningen fick vi veta vilken typ av material som efterfrågades men också vilka frågor barn och föräldrar brukar vilja ha svar på och vilka risker och situationer som är viktigast att lyfta för barn på väg till och från skolan, berättar Agneta Weissglas, projektledare.

Resultatet blev www.skolskjutsen.se, ett färdigt informationspaket inför skolstarten i höst, där man kan välja material efter behov.

- Vi har laddat upp ett smörgåsbord av material så att det går att anpassa informationen efter tid, ålder och informationsvana. Det finns bland annat animerade filmer, en färdig lektion, bildspel, lärarhandledningar och frågesport. Materialet är fritt att använda vid skolskjutsinformation, berättar Agneta Weissglas, projektledare.

 

För mer information: www.skolskjutsen.se

Agneta Weissglas, projektledare, agneta@weissglas.se, 070 790 22 37

 << Tillbaka