Nyhet 16 juni 2016


Debatt: Taxiförbundet: ”Ja, vi är desperata!”


Taxiförbundets bråk med Uber luktar panik och desperation, enligt Di Digitals Daniel Goldberg. Det stämmer att Taxiförbundet är desperat, skriver förbundsdirektör Claudio Skubla.


Artikeln är införd i DI Digital den 16 juni 2016:

I kommentaren till gårdagens artikel om Svenska Taxiförbundets fortsatta granskning av Uber skriver DI Digitals reporter Daniel Goldberg att vi framstår som desperata. Det är riktigt. Vi känner viss desperation inför frågan om skattefusket i taxibranschen.

I 25 års tid har Svenska Taxiförbundet kämpat mot fiffel och fusk med skatter och bidrag. Vi har debatterat frågan, vi har samarbetat med polisen och vi har uppvaktat politiker och myndigheter med krav på åtgärder. För två år sedan kunde vi med glädje ta emot beskedet att riksdagen beslutat om krav på taxametrar, det vill säga taxibilarnas motsvarighet till kassaregister, som automatiskt tömmer sina uppgifter till Skatteverket. Nu saknades bara att beslutet ska genomföras i praktiken.

Då uppstår en ny debatt där ett amerikanskt jätteföretag motarbetar kravet på kassaregister och flagrant struntar i att använda lagstadgade taxametrar i sina taxibilar. En statlig utredning fick plötsligt i uppgift att se om man kan överse med kravet på taxameter, trots att staten successivt utvidgat kravet på kassaregister för allt fler företagare. Idag har torghandlare krav att hålla kassaregister. Varför ska inte Mercedesbilar som cirklar runt Stureplan, med långt större omsättning än torghandlaren, ha kassaregister?

Det centrala för oss är transparensen mellan näringsidkaren och myndigheten. Så länge appen inte rapporterar näringsidkarens inkomstuppgifter till Skatteverket, utan bara till näringsidkaren, är appen en öppen dörr till skatte- och bidragsfusk. Det är också mindre intressant hur lagstiftaren i framtiden väljer att definiera en taxameter, så länge den säkerställer att inkomstuppgifter rapporteras till Skatteverket. Om lagstiftaren säger att detta i framtiden kan skötas med en smartphone så får vi lita på lagstiftaren. Men där är vi inte idag. Befintlig lagstiftning är väldigt tydlig med vad som är en godkänd taxameter och en app i en smartphone är inte en taxameter.

Idag går en större trend i samhället mot ökad transparens från företag gentemot myndigheter. Vid halvårsskiftet träder nya regler i kraft som föreskriver att tusentals företag ska hållbarhetsrapportera sin verksamhet till staten. Det borde då också vara en självklarhet att använda kassaregister i en bransch som sysselsätter tusentals människor och omsätter miljardbelopp. Att vi efter decennier av kamp mot skattefusk och svarttaxi fortfarande inte har full acceptans bland stora företag för obligatorisk taxameteranvändning gör att man kan känna desperation.Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka