Nyhet 3 juni 2016


Debatt: Uberpops nedläggning är inget att vara upprörd över


Vi välkomnar konkurrens i taxibranschen – om konkurrensen sker på lika villkor. Det vi vänder oss mot är taxitjänster som inte följer de lagar och regler som finns och som gäller för alla andra företag, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla i en debattartikel i ETC.se.


För några veckor sedan tillkännagav Uber nedläggningen av sin tjänst Uberpop. Från Svenska Taxiförbundets sida var nedläggningen välkommen, inte för att våra medlemmar blev av med en konkurrent utan för att marknaden blev av med ett skatteproblem.

Vi har inget emot konkurrens. Tvärtom, det är en viktig drivkraft för taxibranschen. Konkurrens driver på utvecklingen, skapar innovationer och ger bättre villkor för kunder och förare. Vi välkomnar konkurrens också från Uber, men konkurrensen måste ske på lika villkor. Det vi vänder oss mot är taxitjänster som inte följer de lagar och regler som finns och som gäller för alla andra företag.

"Men Uberpop var ju bara samåkning" hävdar vissa. Men om samåkning sker i vinstsyfte för föraren och det är passageraren som bestämmer slutdestination så är det inte samåkning, då är det taxitrafik. Om det däremot är föraren som bestämmer destinationen och låter andra åka med utan att betala ersättning är det fråga om samåkning. Denna form av resursdelning har vi på Svenska Taxiförbundet inget emot.

När beskedet kom om Uberpops nedläggning för några veckor sedan blev en del röststarka individer upprörda. En del röster, inte minst politiska, höjdes om orättvisan i att en mängd taxiförare förlorade sina inkomstkällor och att taxipassagerarna förlorade ett billigt och bekvämt transportalternativ. Men hur kunde egentligen Uberpop vara så billigt? Ja, rent faktiskt var det på grund av underlåtenheten att betala skatt och frånvaron av regelefterlevnad.

Uber anställde inte sina Uberpop-förare. Företaget informerade heller inte Skatteverket om vilka utbetalningar som gjordes till dem. Allt ansvar för att betala skatt, arbetsgivaravgift och moms vilade på den enskilda föraren. Samtidigt var lönerna så låga för Uberpops förare att det inte gick att tjäna pengar på tjänsten om man följde alla regler och betalade skatt.

Nu är Uberpop nedlagt, gott så. Det intressanta i sammanhanget är att Uber hellre la ner sin Uberpop-verksamhet än att rapportera in sina uppgifter till Skatteverket.

Läs debattartikeln på ETC.se
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka