Nyhet 14 juni 2016


Ny rapport visar: Nio av tio Uber-bilar använder inte taxameter


Ubers taxiförare följer inte lagstiftningen om taxameteranvändning. Taxametern är taxins motsvarighet till handelns kassaregister och avslagen taxameter öppnar för skattefusk.


Säkerhetsföretaget Gothia Protection Group har på uppdrag av Svenska Taxiförbundet genomfört 110 provresor med Ubers taxitjänster för att kontrollera efterlevnaden av gällande lagstiftning. Vid provresorna har taxameteranvändningen i bilarna observerats, men man har också registrerat om det exempelvis finns synlig taxilegitimation.

Resultaten visar att nio av tio Uberförare inte hade taxametern påslagen under provresorna.

- Det är av stor vikt att resan registreras i taxametern - taxibilens kassaregister - och att kunden får ett taxameterkvitto. I annat fall handlar det med stor sannolikhet om skattefusk, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet.

I de fall som taxametern använts, en av tio provfärder, har det inslagna priset aldrig stämt överens med det kvitto som skickats ut från Uber.

Vidare saknades synlig taxilegitimation vid 30 procent av resorna och 12 procent saknade synlig prisinformation på bilen.

Undersökningen utfördes av Gothia Protection Group under tiden 3 till 26 maj 2016, på uppdrag av Svenska Taxiförbundet.

Ladda ner rapporten via länken nedan.
Relaterade dokument:
Rapport UberX taxameter


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka