Nyhet 21 juni 2016


Taxiforum satte ljuset på framtida möjligheter


Den 27 och 28 maj samlades taxibranschen i Malmö för årets Taxiforum, Svenska Taxiförbundets årligen återkommande nationella mässa. De två dagarna innehöll också ett gediget seminarieprogram, som i år till stor del fokuserade på hur taxi kan bidra till en positiv samhällsutveckling och skapa förutsättningar för en levande landsbygd.


Skånetrafikens nyhetsblogg:

Tanken med Taxiforum är att både inspirera och provocera, enligt Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla, som framhöll ett antal av de utmaningar som branschen står inför.

- Vi har en snabbt växande befolkning, som också blir allt äldre. Digitaliseringen skapar nya tjänster och förändrar vårt sätt att göra affärer. Globaliseringen kommer närmare oss. Nya företag, som vi i går inte visste fanns, visar nu intresse för vårt land. EU kommer också allt närmare. Trots att taxibranschen har en nationell lagstiftning påverkas också vi av det som det talas om i EU. I allt det här finns det både behov och möjligheter.

Taxibranschen ser sig i allra högsta grad som en del av kollektivtrafiken och anser sig också kunna bidra med många framtida lösningar. Trender och framtidsspaningar var bärande inslag bland seminariepunkterna.

Serviceresorna är en del av bilden, även om merparten av diskussionerna under seminarierna handlade om annat kollektivt resande och om taxibranschens ekonomiska förutsättningar.

Gerhard Wennerström, vd för Samtrafiken, talade ingående om kollektivtrafikens transformation från tidstabellsstyrd linjetrafik till persontransporter med delade resurser. Han både dödförklarade och återupplivade kollektivtrafiken under samma föredrag.

Den ökande urbaniseringen, nya digitala och tekniska lösningar, kundernas förändrade beteenden samt nya affärsmodeller är de fyra stora trender som styr utvecklingen.

- Vi måste definiera om vad som är kollektivtrafik och bygga nya tjänster. Kollektivtrafiken måste vara tillgänglig, alla måste förstå hur de kan resa. Den nya frihetsdrömmen är inte att äga en egen bil, utan att slippa göra det.

I Gerhard Wennerströms framtidsscenario är det den ordinarie kollektivtrafiken som närmar sig färdtjänsten snarare än tvärtom. Den enda skillnaden är skattemässig. Resenären beställer en tur när behovet uppstår.

- Min vision är att framtida skattesubventioner inte ska gå till produktion, utan till dem som behöver dem. Pågatågen är jättebra på masstransporter, men är inte lika bra på kapillärtransporter, som utförs bättre med andra trafikslag. Går subventionen med den som behöver subventionen får vi rätt fordon och rätt system på rätt ställe. Så jag är övertygad om att kollektivtrafiken överlag kommer att bli mycket mer anropsstyrd och ha färre tidtabeller.

Att den anropsstyrda trafiken erbjuder de möjligheter som en framtida kollektivtrafik behöver var han inte ensam om att framhålla under Taxiforum. Många sträckor som i dag körs med buss, kanske dessutom ofta nästintill tomma bussar, skulle kanske bättre försörjas med taxibilar, som kör när de verkligen behövs, menade Claudio Skubla.

- Vi vill ju inte att privatbilismen ska öka. Vi behöver bygga ut kollektivtrafiken, skapa nya sätt för människor att resa och erbjuda bra alternativ. Annars kommer vi inte att klara regeringens klimatmål. Rätt hanterat öppnar det en ny marknad för taxibranschen.

Läs hela artikeln via länken nedan...<< Tillbaka