Nyhet 14 juli 2016


Debatt: Ett helt orealistiskt förslag om rabatter


Karl Henrikssons förslag riskerar att slå undan benen på de företag som är nödvändiga för att minska privatbilismen. Landstingspolitiker behöver ta större ansvar för att fler ska åka kollektivt, inte ödsla energi på orealistiska förslag, skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik.


Svenska Dagbladet den 14 juli 2016:

Svenska Taxiförbundet delar Karl Henrikssons (KD), Stockholms läns landsting, uppfattning om att det krävs nya grepp för att få fler människor i Stockholms län att välja kollektivt resande istället för resor med egen bil.

Som en del av kollektivtrafiken har taxi en stor och viktig roll i denna förändring. Vi kommer därför att driva på för att få ett system som ger ökad framkomlighet, mindre utsläpp och som stärker hushållens privatekonomi. Dialogen om framtidens urbana mobilitet måste dock bygga på ekonomiskt försvarbara förslag.

Henriksson skriver att "Företagen borde ha ett stort intresse av att samarbeta med SL och få ett stort antal möjliga kunder. Här finns alltså mycket som talar för att rabatterna inte behöver innebära någon kostnad för SL."

Enligt Henriksson är det alltså länets småföretagare som ska betala notan för att få fler privatbilister att börja åka kollektivt. Förslaget är fullkomligt orealistiskt. När det gäller taxi har branschen de senaste åren haft en vinstmarginal på 1,6 procent och något utrymme för rabatter finns således inte. Dessutom subventioneras bussföretagen redan idag med 50 procent från landstinget, och en redan idag ojämn konkurrenssituation skulle förstärkas om förslaget genomfördes.

Det offentliga - kommun, landsting och stat - behöver ta ett större ansvar för att underlätta övergången från privatbilism till andra alternativ. Den trafik som direkt ersätter privatbilismen - taxi, bilpoolsbilar och hemleveranser - behöver gynnas, bland annat genom ökad framkomlighet. Tillgång till kollektivkörfälten, fler parkeringsfickor för att kunna hämta och lämna resande och ett undantag från trängselskatten är några exempel på åtgärder.

En del av ett nytt flexibelt och kostnadseffektivt system bör vara anropsstyrd kollektivtrafik. Det vill säga kollektivtrafik som utförs då en person i förväg har begärt att få resa, eller vars sträckning går att påverka i förväg. Taxi har goda möjligheter att på detta sätt bli en ännu större del av den allmänna kollektivtrafiken, då företagen kan erbjuda mindre och mer miljövänliga fordon - som bara rullar i trafik när någon vill resa.

 << Tillbaka