Nyhet 29 juli 2016


Färsk rapport ifrågasätter internationella studier om Uber


Enligt nationalekonomen Peter Stein har studier som Uber ofta lutar sig emot antingen medförfattats av företagets egna medarbetare eller initierats av företaget. Dessutom har studierna till betydande del varit hänvisade till data som Uber tillhandahållit.


Vid ett antal tillfällen har representanter för Uber hänvisat till forskning som sägs stödja företagets påståenden om att dess framgångar beror på bättre kombination av pris och kvalitet. Senast i DN Debatt den 8 juli, då Ubers Sverigeschef Alok Alström hänvisade till forskning av Princeton University.
Av detta skäl har Svenska Taxiförbundet engagerat nationalekonomen Peter Stein för en inventering av internationella studier om Uber och en granskning av dessas tillförlitlighet.

Enligt Peter Stein har studier som Uber ofta lutar sig emot antingen medförfattats av företagets egna medarbetare eller initierats av företaget. Dessutom har studierna till betydande del varit hänvisade till data som Uber tillhandahållit.

Enligt Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet, finns det ytterligare en dimension när det gäller kapacitetsutnyttjande och effektivitet som Peter Steins rapport bara nämner i förbigående.

- Att Uber är bättre i 4 av 5 städer i USA beror sannolikt på att alla beställningar sker genom appen. Merparten av taxi i USA plockar upp på gatan och får körningar via något BC-liknande dit folk ringer och där trafikplaneringen inte har kommit lika långt som hos taxinäringen i Sverige. Det blir lite som att jämföra relationen tommil hos en friåkare och t ex en Taxi Stockholm- eller en Taxi Kurir-bil. Att de senare har ett högre kapacitetsutnyttjande beror inte på att deras algoritm är bättre utan på att friåkarna ingen har. Att verkningsgraden hos New York-taxi ligger högt beror därför sannolikt på att mätningen skett där behovet och nyttjandet är som störst; på Manhattan. Där behövs inga algoritm-appar eftersom det finns så många på gatan som vill åka, säger Claudio Skubla.

Läs Peter Steins rapport via länken nedan.

 

 
Relaterade dokument:
Inventering forskning om Uber

<< Tillbaka