Nyhet 19 augusti 2016


Debatt: Mindre orter kan bli utan taxi


Risk att Åtvidaberg står utan taxi i framtiden, menar Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet.


Med anledning av att Åtvidabergs Taxi har förlorat den upphandling som Östgötatrafiken har genomfört pågår en debatt om huruvida regionen går miste om den lokalkännedom företaget besitter.

Edlund, Wedenberg och Bredberg skriver i Corren den 20/8 att det inte är ett kommunalt ansvar att bedriva taxiverksamhet. Nej, det är det inte, men svensk kollektivtrafiklagstiftning anger att "Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet". Här omfattas naturligtvis även taxiservice mot allmänheten.

Konsekvenserna av ett beslut som Östgötatrafiken tagit, att ge ett bussbolag uppdrag att sköta samhällsbetalda resor, kan leda till att taxiservicen försvinner helt från stora delar av länet. Taxiföretag utanför storstäderna är nästan alltid beroende av offentliga resor, såsom skolskjutsar och färdtjänst, för att kunna överleva. Försvinner kommuner och landsting från kundlistan försvinner också en stor del av affären, och företaget tvingas lägga ner. Med andra ord drabbas såväl lokalbefolkning som affärsresenärer och turister om taxiföretaget på orten läggs ner på grund av att de förlorar en upphandling.

Svenska Taxiförbundet har tagit del av länets trafikförsörjningsprogram och kan konstatera att landstingspolitikerna inte brytt sig om vad kollektivtrafiklagstiftningen anger angående tillfredsställande taxiförsörjning i länet. Det är olyckligt. Ett län med otillfredsställande tillgång till taxiföretag leder till sämre service på landsbygden och att landsbygdsborna blir än mer beroende av att äga bil. En sådan utveckling är fel väg.
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka