Nyhet 23 augusti 2016


Debatt: Taxameter kan inte ersättas av bara en smartphone


Vi på Svenska Taxiförbundet ser gärna att lagstiftaren uppmuntrar ny teknik i branschen. Men vi måste säkerställa att förändringarna inte öppnar för fusk, skriver Peter Norman och Claudio Skubla i en replik.


SvD Brännpunkt den 23 augusti 2016:

Moderaternas trafikpolitiska talesperson Jessica Rosencrantz föreslår att Sverige ändrar regelverket för taxi och slår ett slag för nya digitala lösningar. Vi ser gärna att lagstiftaren uppmuntrar ny teknik i taxibranschen och att regelverket utformas teknikneutralt. För oss är det viktigare att lagstiftaren reglerar funktionen än tekniken i sig.

För seriösa taxiföretag är det glädjande att Rosencrantz slår fast att alla taxitjänster ska visa full transparens gentemot Skatteverket och att alla ska ta ansvar när det gäller skatter och säkerhetskrav. Det är en bra grund att stå på i debatten om villkoren för taxi, eftersom uppfinningsrikedomen tyvärr är stor från mindre nogräknade aktörer att undvika skatt. Just därför krävs en detaljerad analys av alla förslag i den nu pågående debatten om att lätta på kravet på kassaregister i taxibilar, det vill säga taxameterkravet.

Rosencrantz slutsats är att en ny taxikategori kan införas som inte kräver taxameter, eftersom digitaliseringen, läs smartphones, innebär att all nödvändig information kan registreras i telefonen och delas till Skatteverket. Moderaternas resonemang behöver förtydligas innan det kan bedömas som tryggt och ansvarsfullt ur skattesynpunkt.

En smartphone är i sig inte en tillräcklig lösning för att hindra fusk, oavsett hur mycket uppgifter den lagrar och delar med myndigheterna. Taxametern är taxibilens speciella kassaregister som inte bara registrerar intäkt utan också betald körsträcka och total körsträcka över tiden. En mobiltelefon kan plockas ur bilen, därför behöver telefonen både kopplas till förarens identitet och till bilens identitet. Telefonen behöver också kommunicera med en plomberad enhet som är monterad i bilen, som registrerar total körsträcka. Utrustningen bör naturligtvis rapportera data automatiskt till Skatteverket på det sätt som planeras i framtiden. Om utrustningen har alla dessa funktioner skulle den kunna kallas för en teknikneutral taxameter och vi hoppas det är så Jessica Rosencrantz vill ha det.

Att inte registrera bilens totala körsträcka öppnar för fusk, det vill säga att bilen används för fler betalda körningar än vad telefonen registrerar. Detta är ingen ny erfarenhet för vare sig myndigheterna eller taxinäringen och förklarar varför taxameterkravet tillkommit.

Vi deltar gärna i en diskussion med Moderaterna, liksom med andra partier, om att utveckla och förändra taxibranschen med villkoret att ingen ska komma undan skatt eller säkerhetskrav. Men låt oss enas om att en enkel smartphone allena inte är ett tillräckligt utrustningskrav som myndigheterna bör ställa på den som vill köra andra människor mot betalning.

 

Peter Norman
förbundsordförande Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet<< Tillbaka