Nyhet 21 augusti 2016


Pressmeddelande: Hade det inte varit bättre att följa reglerna?


Svenska medier rapporterar att hundratals taxichaufförer som kör åt Uber har fastnat i en skattegranskning. Hur många ska drabbas innan Uber accepterar svenska lagar och regler?


I förra veckan rapporterade svenska medier att hundratals taxichaufförer åt Uber har fastnat i en skattegranskning. Bara de senaste dagarna har Skattemyndigheten avslutat ett 30-tal ärenden om upptaxeringar. Ett stort antal personer kommer därmed tvingas betala in höga belopp i efterhand och dessutom betala skattetillägg. Det innebär att dessa personer, som kan sakna ekonomiska resurser, får en betydligt sämre sits än de hade haft om de använt taxametern och betalat in källskatt på vanligt sätt.

Skatteverket vill inte uppge antalet fall där man nu granskar Uberförare, men en ansvarig på myndigheten förväntar sig "hundratals beslut".

Uber har gått in i detta med öppna ögon. Företaget är fullt medvetet om regelverket kring taxametrar, taxibranschens motsvarighet till kassaregister. Man erkänner också att inkomstuppgifter behöver rapporteras till Skatteverket och påstår att man arbetar på en sådan funktion. Alla andra företag efterlever detta från dag ett vid företagets grundande. När det gäller kassaregister verkar dock Uber fortfarande hoppas på ett mirakel att Sveriges Riksdag ska skapa ett undantag. Hur stor sannolikheten är för att det ska inträffa - i en tid av skärpningar av kassaregisterkraven i andra branscher - får var och en avgöra. För min del tror jag att politikerna vill att ordning och reda i skattesystemet ska vara en del av de svenska värderingarna, för att anknyta till tidens politiska modeord.

Jag skulle därför vilja fråga Ubers Sverigechef Alok Alström om det inte, handen på hjärtat, vore bättre om Uber accepterar det regelverk som råder i Sverige och kopplar appen till de plomberade taxametrarna för alla körningar? Det vore bättre för staten som får intäkter till allt mellan sjukvård och försvar. Det vore bättre för andra skattebetalare eftersom det blir fler som delar på bördan. Det vore bättre för myndigheterna som istället skulle kunna lägga mer tid på annat än att granska er. Det vore bättre för en likvärdig konkurrens. Sist men inte minst vore det bättre för era förare, vars liv ni bidragit till att förmörka på grund av upptaxeringar och dyra skattetillägg.

Hur många ska drabbas innan Uber accepterar svenska lagar och regler, Alok Alström?

Claudio Skubla 
Förbundsdirektör
Svenska Taxiförbundet<< Tillbaka