Nyhet 17 augusti 2016


Spårviddshinder påverkar taxi vid Slussen i Stockholm


Information från Projekt Slussen, Exploateringskontoret, om kommande trafikförändring som påverkar taxi vid Slussen:


Trafiken kommer nu igång efter semestertiderna och är snart uppe i normala volymer. Det innebär fortsatta problem för innerstadsbussarna som ska ta sig igenom Slussen. Genomfart från Skeppsbron till Södermalm är sedan årsskiftet inte tillåten för biltrafik söderut och sedan midsommar inte heller norrut. Detta har inte hindrat bilarna från att ändå använda den vägen istället för Munkbroleden som vi hänvisar till. Följden blir timslånga köer och en icke-fungerande busstrafik. Under stor del av våren och sommaren har vi haft flaggvakter som leder trafiken rätt, men det är ingen hållbart lösning på längre sikt. Vi har därför beställt spårviddshinder som ska sättas ut i vardera körriktning på Slussplan. Dessa hinder gör det omöjligt för bilar att passera, men bussar (och fordon med motsvarande hjulbredd) kommer förbi. Vi har diskuterat detta med polisen, SL och Trafikkontoret. Tillsammans har vi enats om att detta är den bästa lösningen.
 
Spårviddshindren sätts upp nu i veckan natten mellan onsdag och torsdag den 17-18  augusti. Vi kommer ha flaggvakter fortsatt fram till tisdag.

Slussen augusti 2016<< Tillbaka