Nyhet 16 augusti 2016


Stockholms stads parkeringsstrategi försvårar klimatarbetet


Trots skarp kritik från både taxi-, buss-, och åkerinäringarna har Stockholm Stad beslutat att ta bort regeln som tillåter taxi och tung trafik att parkera 30 min mellan kl 06-18 på områden med parkeringsförbud.


Stockholms stads nya parkeringsstrategi har varit ute på remiss och Svenska Taxiförbundet föreslog att parkeringsmöjligheten inte skulle tas bort för taxi utan att parkeringstiden av arbetsmiljö- och miljöskäl snarare borde förlängas så att förarna skulle hinna ta sina luncher i lugn och ro.

Argumenten mot att ta bort regeln har dock mötts av kompakt oförstånd och från och med den 1 september är det inte längre tillåtet för förare av yrkesfordon att parkera dagtid där parkeringsförbud råder.

Nu tvingas taxi att åka runt och leta efter lediga parkeringsplatser med ökad klimatpåverkan som följd.

Svenska Taxiförbundet kommer att fortsätta att arbeta intensivt för att få en ändring till stånd, bl a. kommer vi att uppvakta ansvariga politiker för att belysa de negativa konsekvenserna av den nya ordningen.   

Läs Svenska Taxiförbundets remissvar via länken nedan. 


<< Tillbaka