Nyheter

26 september

Debatt: Bilen har en framtid - i delningsekonomin
Motormännen har rätt i att bilar behövs även i framtidens städer. Men då ska de ingå i delningsekonomin och här är taxi det tydligaste exemplet: våra bilar används effektivt och står inte parkerade oc...

23 september

Pressmeddelande: Transportstyrelsen obstruerar mot Sveriges Riksdag
- Transportstyrelsens avsikt att inte gå vidare med lokalkännedomskrav för taxiförare kan inte ses som annat än obstruktion mot Sveriges Riksdags beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare...

20 september

Svenska Taxiförbundets medlemmar får dispens från dubbdäcksförbudet i Stockholm även kommande vinter
Svenska Taxiförbundet medges tillstånd att t.o.m. 2017-04-15 med ej nummerangivna fordon utrustade med dubbdäck trafikera gator inom Stockholms stad, utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om ...

20 september

Heetch = svarttaxi
Transportstyrelsen ser körningar via appen Heetch som olaga taxitrafik Transportstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd till de företag som vill ägna sig åt taxiverksamhet och till de personer...

14 september

Debatt: Stryp privatbilismen – satsa på grön taxi
Det är beklämmande att Miljömålsberedningen inte kommit längre i planeringen för hur privatbilar i våra storstäder ska kunna ersättas. Vi anser att taxi, som ligger lång fram när det gäller låga koldi...