Nyhet 20 september 2016


Heetch = svarttaxi


Transportstyrelsen ser körningar via appen Heetch som olaga taxitrafik Transportstyrelsen är den myndighet som ger tillstånd till de företag som vill ägna sig åt taxiverksamhet och till de personer som vill bli taxiförare. Den som yrkesmässigt kör allmänheten mot betalning – med personbil eller lätt lastbil – ska ha taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation. Heetch är en app till mobiltelefoner som förmedlar körningar mellan privatpersoner. Körningarna sker mot betalning, men företaget som ansvarar för appen har marknadsfört den som något annat än taxitrafik. Företaget använder sig i sin marknadsföring av begreppet donationer i stället för betalning.


Regler till för passagerarens säkerhet

Transportstyrelsen anser att företagets verksamhet inte stämmer överens med taxitrafikbestämmelserna, så som det beskrivs.

- Vi har inget emot företaget Heetch i sig. Däremot anser vi att de ska följa samma regler som alla andra inom taxibranschen. Annars blir det inte en konkurrens på lika villkor. Kraven på tillstånd för företag och förare är till för passagerarens säkerhet, säger Maria Åkerlund, utredare på Transportstyrelsen.

Med säkerhet menas både de fordon som företaget använder samt att föraren har nödvändiga kunskaper och inte är dömd för något allvarligt brott.

En rättslig prövning har tidigare skett av en liknande tjänst *, där flertalet förare dömdes till dagsböter för olaga taxitrafik och brott mot kravet att ha taxiförarlegitimation.

Läs mer här på Transportstyrelsens hemsida

(* Tjänsten hette UberPOP, den ska enligt uppgift från taxiföretaget Uber numera vara nerlagd - tillagt av Svenska Taxiförbundet)<< Tillbaka