Nyhet 23 september 2016


Pressmeddelande: Transportstyrelsen obstruerar mot Sveriges Riksdag


- Transportstyrelsens avsikt att inte gå vidare med lokalkännedomskrav för taxiförare kan inte ses som annat än obstruktion mot Sveriges Riksdags beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare av taxitjänster och taxibranschen. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Initiativet till borttagandet av lokalkännedomskrav för taxiförare den 1 april 2012 kom helt från Transportstyrelsen, som i huvudsak hävdade att provet inte varit effektivt "för att höja förarnas lokalkännedom" och att det begränsar konkurrensen om köruppdrag i eller från Stockholms län.

Transportstyrelsens beslut fick mycket stark kritik från Svenska Taxiförbundet, Färdtjänsten i Stockholm, Synskadades Riksförbund m.fl. Dåvarande ordförande i Stockholms läns landstings färdtjänstutskott, Carl Grufman (M), uttalade sig i Sveriges Radio och sa att "det måste vara nån på Transportstyrelsen som fått hjärnsläpp".

Efter upphävandet har Sveriges Riksdag i ett särskilt tillkännagivande (år 2012) framfört att lokalkännedomsprovet ska återinföras. Dåvarande ordförande för Trafikutskottet, inrikesminister Anders Ygeman, var en av dem som röstade för att kravet på lokalkännedom skulle finnas kvar. Transportstyrelsen har då meddelat att myndigheten skulle återinföra provet och utvidga det till att även omfatta Göteborg och Malmö.

Därefter har Transportstyrelsen ändrat uppfattning.

I det remitterade materialet redovisar Transportstyrelsen nogsamt bl.a. med hänvisning till utredningar som myndigheten självt har beställt och egna beräkningar att ett återinförande av lokalkännedomsprov skulle bli dyrt, problematiskt och verkningslöst.

- Skillnaden i Transportstyrelsens undersökta verklighet och den av aktörer inom taxinäringen upplevda och undersökta verklighet går fundamentalt isär. Transportstyrelsens avsikt att inte gå vidare med frågan kan inte ses som annat än obstruktion mot Sveriges Riksdags beslut och hållningen hos eniga företrädare för köpare av taxitjänster och taxibranschen, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Läs Svenska Taxiförbundets remissvar via länken nedan.

 Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka