Nyhet 20 september 2016


Svenska Taxiförbundets medlemmar får dispens från dubbdäcksförbudet i Stockholm även kommande vinter


Svenska Taxiförbundet medges tillstånd att t.o.m. 2017-04-15 med ej nummerangivna fordon utrustade med dubbdäck trafikera gator inom Stockholms stad, utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon med dubbdäck.


Taxifordonen ska medföra handling som visar att fordonet kör för/är med i visst taxiföretag/organisation.
Dispensbeslutet ska då det utnyttjas medföras under färd för att på begäran uppvisas för polisman eller bilinspektör. Färdtillståndet gäller endast vid hämtning, lämning och skjutsning av passagerare.

Dispensbeslutet finns att ladda ner här nedanför. Kontakta din BC för att få ett intyg om att du är ansluten till Svenska Taxiförbundet.
Relaterade dokument:
Dispens från dubbdäcksförbudet

<< Tillbaka