Nyhet 24 oktober 2016


Skärpta myndighetsrutiner diskuterades i möte med infrastrukturministern


Den 21 oktober uppvaktade förbundsdirektör Claudio Skubla och chefjurist Anders Berge infrastrukturminister Anna Johansson. Anledningen till mötet var den uppmärksammade händelsen där Transportstyrelsen dröjde sex månader med att dra in en sexbrottsdömds förares taxiförarlegitimation, vilket massmedierna rapporterade om i början av oktober i år.


Skubla och Anna Johansson

Claudio Skubla betonade att Svenska Taxiförbundet har investerat stora resurser i att utveckla en digital plattform som nästintill i realtid stämmer av taxiförares behörigheter mot Transportstyrelsens vägtrafikregister. Det är därför av högsta vikt att också kommunikationen mellan myndigheterna och inom Transportstyrelsen fungerar så effektivt som möjligt.

Diskussionen kom också in på möjligheten att ge taxi tillgång till kollektivkörfälten och att sänka åldern för taxiförarlegitimation.

I rusningstrafik fördyras, försvåras och förlängs många taxiresor på grund av köer av stillastående fordon. Att ge taxi tillgång till kollektivkörfälten är en åtgärd som skulle bidra till att få fler att resa kollektivt. Med tanke på hur mycket trängseln kan minska i våra storstäder måste vinsterna med att välja bort den egna privatbilen till förmån för taxi och övrig kollektivtrafik vara stora och väl synliga.

Idag är var femte ung människa i Sverige arbetslös. Samtidigt är efterfrågan på taxiförare skriande i stora delar av landet, vilket innebär att taxibranschen borde kunna bidra till att minska arbetslösheten. En lösning som snabbt skulle ge en positiv effekt är att genomföra en sänkning av ålderskravet för taxiförare från 21 år till 19 år. För en sänkning talar det faktum att krav, utbildning och prov till taxiförare har skärpts kraftigt de senaste åren. Till saken hör att ålderskravet utgår ifrån ett EU-direktiv som är riktat till bussbranschen - inte till taxibranschen som styrs av nationell lagstiftning.

I mötet deltog även Henrik Gustafsson, politiskt sakkunnig hos Anna Johansson, och Enar Lundgren, kansliråd i Näringsdepartementet.<< Tillbaka