Nyheter

30 november

Förbundets kommentar om Taxiutredningen: Bra avvägningar för sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll
Den 30 november tog infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. Svenska Taxiförbundet ställer si...

24 november

Se Trafikutskottets öppna utfrågning i datorn
Under torsdagsförmiddagen arrangerade Trafikutskottet en öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ett ökat kollektivt resande för framtiden. Vid utfrågningen deltog Svenska Taxiförbundet, representerad ...

22 november

Öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ökat kollektivt resande
Hur ser förutsättningarna ut för att människor i högre utsträckning ska välja kollektivtrafiken? Den 24 november håller trafikutskottet en öppen utfrågning om hur ett ökat kollektivt resande ska kunna...