Nyhet 30 november 2016


Förbundets kommentar om Taxiutredningen: Bra avvägningar för sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll


Den 30 november tog infrastrukturminister Anna Johansson emot Taxiutredningen som handlar om hur reglerna för taxi och samåkning kan anpassas till nya förutsättningar. Svenska Taxiförbundet ställer sig positiv till utredningen: Taxiutredningen har gjort bra avvägningar i de flesta frågor, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


- Taxiutredningen har gjort bra avvägningar i de flesta frågor. Det är särskilt bra att utredaren lyfter fram principerna om sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

- Vi välkomnar att det inte längre ska vara möjligt att få dispens från kravet på kassaregister i taxibilar (taxameter). Obligatoriskt kassaregister i kombination med kommande krav på automatisk tömning av uppgifter till Skatteverket kommer att gynna de åkare som följer lagar och regler, vilket är en viktig fråga för oss.

- Vi anser också att utredaren kommit fram till en bra lösning för digitala taxiplattformar. Vi tolkar lösningen så att dagens digitala taxiplattformar tvingas bli tillståndspliktiga beställningscentraler och att de blir skyldiga att lämna ut kontrolluppgifter till myndigheterna. Vi konstaterar därmed att de digitala taxiplattformarna tvingas ha godkänd utrustning i bilarna och hos beställningscentralen. Detta är en bra avvägning som innebär en teknikneutral lösning för kassaregistret med fortsatt tydliga krav på en fungerande skattekontroll.

- Vi välkomnar också en tydligare uppdelning mellan samåkning och taxitrafik. Det är därför bra att utredaren konstaterar att det är taxitrafik om föraren får ersättning för arbetet. Utredaren konstaterar också att det då också behövs taxitrafiktillstånd och taxiförarlegitimation enligt dagens lagstiftning.

- Vi anser dock att frågan om samåkning behöver utredas mer, särskilt frågan om samåkning mellan personer som inte känner varandra. Här har utredaren varit otydlig när det gäller vilka kostnader som får ingå. Det är viktigt att reglerna för samåkning inte öppnar bakdörrar för skattefusk och att det är lätt för polisen att kontrollera misstänkt svartåkning.
Relaterade dokument:
Taxi och samåkning SOU 2016:86


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka