Nyhet 22 november 2016


Öppen utfrågning i Sveriges Riksdag om ökat kollektivt resande


Hur ser förutsättningarna ut för att människor i högre utsträckning ska välja kollektivtrafiken? Den 24 november håller trafikutskottet en öppen utfrågning om hur ett ökat kollektivt resande ska kunna uppnås.


Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via riksdagens webb-tv.

Tid: Torsdagen den 24 november klockan 8.45-12.00
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

 

Program

08.45 Inledning
Trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP)

08.50 Kollektivtrafikens utveckling i förhållande till de transport-politiska målen
Maria Melkersson, kvalificerad utredare vid Trafikanalys

09.00 Förutsättningar för framtidens kollektivtrafik - kostnadsutveckling och finansiering
John Hultén, Fil. Dr. och centrumföreståndare för K2

09.10 Styrmedel för att öka det kollektiva resandet
Karin Brundell-Freij, Tekn. Dr., Docent och transportanalysexpert vid WSP

09.20 Små och stora steg mot fördubblat kollektivtrafikresande (i Västra Götaland)
Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalands-regionen

09.30 Gränssnittet mellan samhällsfinansierad kollektivtrafik och interregional kommersiell tågtrafik
Gunnar Alexandersson, Fil. Dr. och transportforskare vid Handelshögskolan i Stockholm

09.40 Strategiska analyser inom kollektivtrafiksektorn - en utblick
Bård Norheim, senior forskare i nationalekonomi och VD för Urbanet Analyse

09.50 Paus

10.10 Resenärerna - kollektivtrafikens konsumenter
Christina Axelsson, ordförande för Resenärsforum

10.18 Kollektivtrafiken - ett redskap i samhällsutvecklingen
Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken

10.26 Möjligheter och utmaningar för ett ökat kollektivt resande i storstad
Caroline Ottosson, vd för SL

10.34 Kommersiell trafik, ett komplement till upphandlad trafik - men vad hände med etableringen av nya busslinjer?
Joakim Palmkvist, vd för Swebus

10.42 Taxi som kollektivt färdmedel i glesbygd och hållbara städer
Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet

10.50 Frågestund

11.55 Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Jessica Rosencrantz (M)


Webb-tv

Utfrågningen går att följa via riksdagens webb-tv.

Webb-tv: Öppen utfrågning om ökat kollektivt resande

 

 << Tillbaka