Nyheter

30 december

Pressmeddelande: ”Vi vill inte ha bidrag. Vi vill bidra till att minska arbetslösheten!”
Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag borde skattelättnader för personalintensiva brans...

29 december

Pressmeddelande: Taxiföretag tvingas säga nej till arbetslösa ungdomar
Taxiföretagen skriker efter fler förare. Samtidigt tvingas de säga nej till arbetslösa ungdomar som vill bli taxiförare. - Det höga ålderskravet för att bli taxiförare är stelbent och föråldrat - skä...

28 december

Pressmeddelande: Invandrare tar taxi till integration
Trots övergripande hinder för utrikes födda att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden finns det branscher och yrken som fungerar som en viktig inkörsport till det svenska samhället. En av dessa är ...

26 december

Pressmeddelande: 40 000 yrkesförare kollas varje natt
I det tysta har en ny digital plattform gjort succé och blivit en stor framgång för trafiksäkerheten på våra gator och vägar. - Varje natt kontrolleras mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares...

6 december

Debatt: Taxiutredningens förslag når inte hela vägen fram
Taxiutredningen har kommit fram till många bra slutsatser. Dock anser vi att förslaget att det inte ska införas tillstånds- eller anmälningsplikt för samåkningsplattformar är olyckligt. Risken är att ...

1 december

Debatt: Taxiförslaget bra men inte färdigtänkt
Det finns fortfarande risk för att personer utnyttjar samåkningsplattformar till något som inte har med samåkning att göra, skriver Peter Norman, förbundsordförande och Claudio Skubla, förbundsdirektö...