Nyhet 30 december 2016


Pressmeddelande: ”Vi vill inte ha bidrag. Vi vill bidra till att minska arbetslösheten!”


Arbetsförmedlingens bidrag överutnyttjas, vilket gör det svårt för de seriösa företagen att överleva. - Istället för att subventionera vissa företag borde skattelättnader för personalintensiva branscher som taxi vara en mer framkomlig väg, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


Arbetsförmedlingens subventionering av arbetskraft är omfattande inom stora delar av tjänstesektorn. Överutnyttjandet av bidragen snedvrider konkurrensen också inom taxi.

Arbetsförmedlingen måste bli bättre på att upptäcka vilka företag som sätter i system att använda subventionerad arbetskraft. Om företaget är seriöst i meningen att de hjälper människor att komma in på arbetsmarknaden ska de som kommit in med hjälp av olika subventioner anställas även då tiden för subventionerna har gått ut.

- Så är inte fallet idag. Det är inte ovanligt att företag säger upp personal då subventionerna upphör för att vända sig till Arbetsförmedlingen igen för att hitta ny subventionerad arbetskraft, säger Claudio Skubla.

Att det krävs åtgärder för att få fler i arbete råder det inga tvivel om. Unga och utrikes födda är överrepresenterade när det gäller arbetslöshet.

- Kostnaderna för detta är stora inte bara i kronor och ören utan det skapar också ett utanförskap som skadar individen, säger Claudio Skubla.

Istället för att subventionera vissa företag torde skattelättnader för personalintensiva branscher som taxi vara en mer framkomlig väg.

- Problemet idag är de stora skattekilarna inom tjänstesektorn som gör tjänsterna onödigt dyra och pressar företagens vinstmarginaler som därmed inte har råd att expandera och anställa mer personal, säger Claudio Skubla.

Utöver minskad byråkrati för att administrera systemen är t ex en sänkning av arbetsgivaravgiften konkurrensneutral. Med tanke på att skatten är 60 procent av kostnadsmassan för taxinäringen går det att se en sådan åtgärd som en skatteväxling där höga skatter på bland annat drivmedel och tvingande avgifter byts mot lägre skatter för arbete.

- Taxinäringen tillsammans med övriga tjänstesektorn skulle då kunna anställa den del av arbetskraften som idag inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi vill inte ha bidrag, vi vill bidra till att minska arbetslösheten, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka