Nyhet 26 december 2016


Pressmeddelande: 40 000 yrkesförare kollas varje natt


I det tysta har en ny digital plattform gjort succé och blivit en stor framgång för trafiksäkerheten på våra gator och vägar. - Varje natt kontrolleras mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.


I januari 2012 uppmärksammade TV-programmet Uppdrag granskning i två program att det fanns förare som körde taxi utan giltig behörighet. Det handlade om förare som i vissa fall var dömda för mycket grova brott men mörkade att taxiförarlegitimationen blivit indragen och fortsatte att köra taxi. TV-inslagen blev en väckarklocka för ansvariga politiker och beslutsfattare då inslagen tydliggjorde vilken betydelse förarna har för att garantera en trygg och säker taxiresa.

Våren 2012 gav dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd Transportstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Svenska Taxiförbundet ta fram en lösning för digital kontroll av giltiga taxibehörigheter i realtid - inom befintlig lagstiftning. Ett omfattande arbete inleddes och våren 2015 sjösattes den digitala plattformen BKY (Behörighetskontroll Yrkesförare) www.bky.se

Parallellt med utvecklingen av BKY-tjänsten för taxi förde Svenska Taxiförbundet diskussioner med de övriga branschförbunden inom yrkestrafiken. Det resulterade i att Svenska Taxiförbundet tecknade ett trepartssamarbete med Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag.

- Det innebär att vi idag kan erbjuda BKY till samtliga verksamma taxi-, buss- och lastbilsföretag i Sverige, säger Claudio Skubla.

Den digitala plattformen är redan idag en succé och en stor framgång för trafiksäkerheten.

- Färska siffror visar att det för närvarande genomförs en kontroll av mer än 40 000 taxi-, buss- och lastbilsförares behörigheter varje natt. Nya företag och förare ansluts till den digitala plattformen varje månad, säger Claudio Skubla.
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka