Nyheter

21 december

Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket
Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthus...

20 december

Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag
- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbun...

14 december

Om framtidens mobilitet i riksdagen
Den 14 december arrangerade Anders Åkesson, (C) och Leif Petersson (S), Trafikutskottet tillsammans med Taxiförbundet ett frukostseminarium i riksdagen på temat Framtidens mobilitet....

4 december

Taxi viktig för besöksnäringen
Regeringens utredning Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring skriver bland annat att ”besöksnäringen inte skiljer sig från andra näringar avseende behovet ...

17 november

Ny kartläggning: Svarttaxi flyttar till Facebook
Taxiförbundet presenterar idag en kartläggning som visar att svarttaxi växer på Facebook. - Svarttaxi har flyttat från gatan framför stadshotellet till slutna grupper på Facebook, säger Claudio Skub...

25 oktober

Taxi - från lyxsymbol till var mans färdmedel
Förr var taxi en symbol för höjden av lyx och onödigt slöseri. Idag kan mer välbeställda storstadsföräldrar ta taxi till förskolan på morgonen. Håller synen på taxi som lyxsymbol på att förändras och ...

25 oktober

Anropsstyrd kollektivtrafik kan växa
Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet arrangerade den 23 oktober en workshop på temat Sveriges hemligaste kollektivtrafik, som också är titeln på en rapport som Taxiförbundet tagit fram. Rapporten ...

18 oktober

Debatt: Hemliga kollektivtrafiken spar resurser
Fler kan välja bort bilen om våra regionpolitiker höjer ambitionsnivån när det gäller att utveckla kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett både kostnadseffektivt och miljövänlig...

5 oktober

Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop
Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. - Kamma...

3 oktober

Svenska Taxiförbundet söker marknadsansvarig med IT-kompetens
Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en marknadsansvarig som vill vara med på vår resa. ...

28 september

Ny rapport: Den hemliga kollektivtrafiken
Den 23 oktober arrangerar Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet en inspirationsdag i Stockholm med utgångspunkt i rapporten Sveriges hemligaste kollektivtrafik. Rapporten är en kartläggning av den ...

27 september

Olaglig taxiverksamhet en fråga för Ekobrottsmyndigheten?
Taxiförbundet har påtalat problematiken med olaglig taxiverksamhet hos rikspolischefen. I svaret påpekas att de möjligheter som i dag finns via sociala medier att ”knyta kontakt” mellan förare och pas...

26 september

Taxikort istället för parkering?
Framtidens marknad för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadsområden diskuterades vid en konferens arrangerat av Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikutredningsbyrån AB, den 12 septembe...

13 september

Svenska Taxiförbundet söker jurist
Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist som vill vara med på vår resa. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utv...

11 september

Tillstånd för dubbdäck i city
Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att till och med 2018-04-15 framföra sina taxibilar utrustade med dubbdäck att trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal t...

7 september

Regeringen missar 4000 jobbtillfällen i taxibranschen
Regeringen har presenterat ett reformförslag med investeringar om 4,3 miljarder för att möta utmaningen på den svenska arbetsmarknaden, där bristen på rätt utbildad arbetskraft riskerar att hämma till...

7 september

Ansträngt läge för taxiprov
Taxiförbundet har uppvaktat Trafikverkets resultatenhet för förarprov med anledning av att möjligheten till att ta taxiprov inte räcker till. Det senaste halvåret har rapporter från taxiförbundets med...

7 september

Tommy Pilarp är ny medlemsjurist för Taxiförbundet
Tommy Pilarp har från och med den 11 september ett uppdrag som förbundets jurist. ...

7 september

Bostäder och marknad för parkering
Hur ser framtidens marknad ut för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadshus? Är det bra att parkering blir en marknad? Vilka möjligheter och hot innebär det för samhälle och företag och ...

25 augusti

Irene Fällström är ny kommunikationschef för Svenska Taxiförbundet
Irene Fällström har anställts som kommunikationschef inom Svenska Taxiförbundet fr o m den 21 augusti 2017. ...

9 augusti

Debatt: Ge privatpersoner billigare taxi
Skapa bättre skattevillkor för alla taxitjänster, inte bara för de taxiliknande tjänster som Heetch och Gomore erbjuder. Det skriver Claudio Skubla, Svenska Taxiförbundet, i en replik. ...

6 juli

Debatt: Så kan taxibranschen bidra till fler jobb
Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga rutavdraget till att omfatta taxitjänster. Det behövs för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete, skriver förbundsdirektö...

4 juli

Ingen anmälningsskyldighet till EU-kommissionen
EU-kommissionens generaladvokat har idag lämnat förslag till dom i mål C320/16 (Uber France SAS). ...

4 juli

Pressmeddelande: Innovativa taxitjänster ger mer kollektivtrafik för pengarna
Smartare upphandlingar av taxitjänster kan spara skattepengar och ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet....

3 juli

Pressmeddelande: Taxi-recept för enkla jobb
Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga RUT till att omfatta taxitjänster. Det är Svenska Taxiförbundets recept för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete....

28 juni

Debatt: Bättre stadsluft med fler gasbilar
Miljözoner införs runt om i storstäder över hela världen. Möjligheten att använda vissa fordon i stadskärnorna begränsas, något som kan vara motiverat för att förbättra luftkvaliteten. Både elbilar oc...

28 juni

Appride börjar trafikera Swedavias flygplatser
Den 21 juni meddelade Swedavia Airports att taxitjänsten Appride ska börja trafikera deras flygplatser. Med start i sommar kommer tjänsten att finnas tillgänglig på Stockholm Arlanda Airport, för att ...

4 juni

Debatt: Mer taxi ger färre privatbilar i städerna
Det vi ser är samma gamla gator med köer av privatbilar, ofta fossildrivna, och oändliga rader av bilparkeringar. Kollektivtrafiken består till stor del av bussar som är dyra i drift för att de fastna...

21 maj

Debatt: Taxi i ny roll ersätter egen bil
Göteborgspolitiken vill göra kollektivtrafiken mer attraktiv för att minska bilismen. Det är bra, men det räcker inte. Här kan taxi göra skillnad, skriver Svenska Taxiförbundets förbundsordförande Pet...

14 maj

Vi kommer till Almedalen!
...

11 maj

Pressmeddelande: UberPOP är en transporttjänst säger EU:s generaladvokat
UberPOP är en transporttjänst. Det fastslår EU-domstolens generaladvokat i förslag till dom i målet om UberPOP är en transporttjänst eller en mellanhand. Svenska Taxiförbundet ser positivt på förslage...

4 maj

Pressmeddelande: Redovisningscentraler ska hjälpa de seriösa företagen
Sedan 1 maj 2017 måste samtliga taxibilar i Sverige föra över uppgifter från taxametern till en redovisningscentral. Tack vare den hämtade informationen från varje enskild taxameter kommer Skatteverke...

10 april

Tyst minut, 10 april, kl. 12.00
Idag 10 april kl. 12.00 hålls en nationell tyst minut med anledning av fredagens fruktansvärda terrordåd i Stockholm. Svenska Taxiförbundet kommer att delta för att hedra offren och visa medkänsla ...

4 april

Jurist sökes!
Svenska Taxiförbundet är inne i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utveckla Förbundets arbete i syfte a...

3 april

Förbundet kommenterar utredningen om delningsekonomin
Den 3 april tog konsumentminister Per Bolund emot Karin Bradleys utredning ’Delningsekonomi – På användarnas villkor’ (SOU 2017:26). Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till utredningen och väl...

13 mars

Samtal med IRU
Svenska Taxiförbundet besökte Bryssel för att delta i samtal med International Road Transport Union (IRU)....

27 februari

Pressmeddelande: Taxiutredningen bra men inte färdigtänkt
Idag överlämnar Svenska Taxiförbundet sitt yttrande om taxiutredningen till Regeringen. Förbundet anser att det finns många bra förslag och lösningar i de flesta frågor men att förslaget till samåknin...

17 februari

"T" ska tas bort från den gula taxiskylten
Torsdagen den 17 februari beslutade Regeringen om en ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Denna ändring innebär att "T" till höger om registreringsnumret på den gula taxiskylten ska...

2 februari

Debatt: Reseavdraget ger fördel för män i storstäderna
Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög g...

31 januari

Debatt: Minskad privatbilism får stadskärnor att blomstra
Wilhelm Douglas och Anders Ydstedt från KAK har svårt att hitta argumenten för särintresset privatbilism i sin replik på vår artikel (DN Debatt 22/1). Seriös forskning visar att privatbilismen är myck...

26 januari

Pressmeddelande: Fler utrikes födda i riktiga jobb är möjligt, Stefan Löfven. Vidga RUT och ROT med RATT
Att subventionera vissa företag med olika former av anställningsbidrag skapar fler problem än lösningar. En bättre åtgärd är att vidga RUT och ROT till att också omfatta taxitjänster, säger Claudio Sk...

22 januari

Debatt: Taxi kan hjälpa städerna att bli av med privatbilarna
Privat bilägande i städer blir allt mer irrationellt, både utifrån individens perspektiv och stadens. Bilen är dyr och tar stor plats. Vår slutsats är att stadsbor vill åka bil även i framtiden, men d...

17 januari

Öppet brev till Ubers Oliver Carrá
Uberpop kunde ha ett lågt pris för att ni undvek skatter och avgifter. Var det fantastiskt? Det undrar Svenska Taxiförbundets förbundsdirektör Claudio Skubla....

12 januari

Pressmeddelande: Catharina Elmsäter-Svärd segrade i Stora Trafiksäkerhetspriset 2017
Under en festlig prisceremoni på Transportforum i Linköping utsågs Catharina Elmsäter-Svärd som vinnare av Stora Trafiksäkerhetspriset 2017. - Tack vare hennes initiativ har vi äntligen en digital p...

4 januari

Förbundets kommentar om Landsbygdskommitténs rapport: Var är taxi?
Den 4 januari tog landsbygdsminister Sven-Erik Bucht emot den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande som handlar om en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd för Sv...

3 januari

Pressmeddelande: Chockhöj trängselskatten, befria taxi
Om regering och riksdag menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Där...

2 januari

Pressmeddelande: Taxi kan ge mer kollektivtrafik för pengarna
Smartare upphandlingar av mindre fordon kan ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet. ...