Nyheter

27 februari

Pressmeddelande: Taxiutredningen bra men inte färdigtänkt
Idag överlämnar Svenska Taxiförbundet sitt yttrande om taxiutredningen till Regeringen. Förbundet anser att det finns många bra förslag och lösningar i de flesta frågor men att förslaget till samåknin...

17 februari

"T" ska tas bort från den gula taxiskylten
Torsdagen den 17 februari beslutade Regeringen om en ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister. Denna ändring innebär att "T" till höger om registreringsnumret på den gula taxiskylten ska...

2 februari

Debatt: Reseavdraget ger fördel för män i storstäderna
Bilden av att reseavdrag framför allt görs i landsbygden stämmer inte. I stället är det ett avdrag för manliga hög­inkomsttagare i de tre storstadsregionerna som reser med bil. Dessutom är det i hög g...