Nyheter

6 juli

Debatt: Så kan taxibranschen bidra till fler jobb
Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga rutavdraget till att omfatta taxitjänster. Det behövs för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete, skriver förbundsdirektö...

4 juli

Ingen anmälningsskyldighet till EU-kommissionen
EU-kommissionens generaladvokat har idag lämnat förslag till dom i mål C320/16 (Uber France SAS). ...

4 juli

Pressmeddelande: Innovativa taxitjänster ger mer kollektivtrafik för pengarna
Smartare upphandlingar av taxitjänster kan spara skattepengar och ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet....

3 juli

Pressmeddelande: Taxi-recept för enkla jobb
Sänk ålderskravet för taxiförare till 19 år, bygg ut SFI och vidga RUT till att omfatta taxitjänster. Det är Svenska Taxiförbundets recept för att snabbt få fler unga och utrikes födda i arbete....