Nyhet 4 juli 2017


Ingen anmälningsskyldighet till EU-kommissionen


EU-kommissionens generaladvokat har idag lämnat förslag till dom i mål C320/16 (Uber France SAS).


Enligt generaladvokaten kan medlemsstaterna, genom straffrättsliga regler, förbjuda och straffa olagligt utövande av transportverksamhet, utan att i förväg underrätta kommissionen om de straffrättsliga reglerna. 

Uber France
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka