Nyheter

28 september

Ny rapport: Den hemliga kollektivtrafiken
Den 23 oktober arrangerar Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet en inspirationsdag i Stockholm med utgångspunkt i rapporten Sveriges hemligaste kollektivtrafik. Rapporten är en kartläggning av den ...

27 september

Olaglig taxiverksamhet en fråga för Ekobrottsmyndigheten?
Taxiförbundet har påtalat problematiken med olaglig taxiverksamhet hos rikspolischefen. I svaret påpekas att de möjligheter som i dag finns via sociala medier att ”knyta kontakt” mellan förare och pas...

26 september

Taxikort istället för parkering?
Framtidens marknad för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadsområden diskuterades vid en konferens arrangerat av Kungliga Tekniska Högskolan och Trafikutredningsbyrån AB, den 12 septembe...

13 september

Svenska Taxiförbundet söker jurist
Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en jurist som vill vara med på vår resa. Som jurist hos oss ansvarar du för att driva och utv...

11 september

Tillstånd för dubbdäck i city
Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att till och med 2018-04-15 framföra sina taxibilar utrustade med dubbdäck att trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal t...

7 september

Regeringen missar 4000 jobbtillfällen i taxibranschen
Regeringen har presenterat ett reformförslag med investeringar om 4,3 miljarder för att möta utmaningen på den svenska arbetsmarknaden, där bristen på rätt utbildad arbetskraft riskerar att hämma till...

7 september

Ansträngt läge för taxiprov
Taxiförbundet har uppvaktat Trafikverkets resultatenhet för förarprov med anledning av att möjligheten till att ta taxiprov inte räcker till. Det senaste halvåret har rapporter från taxiförbundets med...

7 september

Tommy Pilarp är ny medlemsjurist för Taxiförbundet
Tommy Pilarp har från och med den 11 september ett uppdrag som förbundets jurist. ...

7 september

Bostäder och marknad för parkering
Hur ser framtidens marknad ut för parkering och mobilitet i nya och befintliga bostadshus? Är det bra att parkering blir en marknad? Vilka möjligheter och hot innebär det för samhälle och företag och ...