Nyhet 28 september 2017


Ny rapport: Den hemliga kollektivtrafiken


Den 23 oktober arrangerar Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet en inspirationsdag i Stockholm med utgångspunkt i rapporten Sveriges hemligaste kollektivtrafik. Rapporten är en kartläggning av den anropsstyrda kollektivtrafiken i Sverige som Taxiförbundet har tagit fram under våren 2017.


Omslag Sveriges hemliggaste kollektivtrafik utan skugga

 Genom att använda anropsstyrd kollektivtrafik med ett mindre fordon kan kollektivtrafiken bli mer flexibel och tillgänglig. Den kan byggas ut för att nå människor som bor på platser där kollektivtrafiken inte är tillräcklig. Den kan även ersätta fasta busslinjer med få resande och samtidigt säkra tillgången till kollektivtrafiken på landsbygderna till en lägre kostnad.

Svensk Kollektivtrafik välkomnar kartläggningen och vill tillsammans med Taxiförbundet undersöka möjligheterna till nästa steg för framtidens anropsstyrda kollektivtrafik.

Läs rapporten via länken nedan:
Relaterade dokument:
Sveriges hemligaste kollektivtrafik

<< Tillbaka