Nyhet 27 september 2017


Olaglig taxiverksamhet en fråga för Ekobrottsmyndigheten?


Taxiförbundet har påtalat problematiken med olaglig taxiverksamhet hos rikspolischefen. I svaret påpekas att de möjligheter som i dag finns via sociala medier att ”knyta kontakt” mellan förare och passagerare gör verksamheten ytterst svårutredd.


Polisens utvecklingscentrum Mitt har öppnat ett ärende i frågan och har som ambition att ta upp diskussioner med bland annat Ekobrottsmyndigheten om vad som pågår eller har genomförts för att komma vidare med frågan.

Claudio Skubla, förbundsdirektör Taxiförbundet anser att polisen borde få tillräckliga verktyg för att kontrollera svarttaxi i sociala medier. Polisarbete_i_trafikenKanske regelverken måste ses över så att polisen får större möjlighet/tillstånd till insyn och kontroll av de digitala spåren som följer av kontakter och betalningar.<< Tillbaka