Nyhet 11 september 2017


Tillstånd för dubbdäck i city


Svenska Taxiförbundets medlemmar medges tillstånd att till och med 2018-04-15 framföra sina taxibilar utrustade med dubbdäck att trafikera gator inom Stockholms stad utan hinder av gällande lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon med dubbdäck.


Fordonen ska medföra handling som visar att företaget är medlem i Svenska Taxiförbundet.

Detta beslut ska på begäran kunna uppvisas för polisman eller bilinspektör.
Färdtillståndet gäller endast vid hämtning, lämning och
skjutsning av passagerare.

Kontakta kansliet för en kopia på tillståndet: info@taxiforbundet.se
Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

<< Tillbaka