Nyheter

25 oktober

Taxi - från lyxsymbol till var mans färdmedel
Förr var taxi en symbol för höjden av lyx och onödigt slöseri. Idag kan mer välbeställda storstadsföräldrar ta taxi till förskolan på morgonen. Håller synen på taxi som lyxsymbol på att förändras och ...

25 oktober

Anropsstyrd kollektivtrafik kan växa
Svensk kollektivtrafik och Taxiförbundet arrangerade den 23 oktober en workshop på temat Sveriges hemligaste kollektivtrafik, som också är titeln på en rapport som Taxiförbundet tagit fram. Rapporten ...

18 oktober

Debatt: Hemliga kollektivtrafiken spar resurser
Fler kan välja bort bilen om våra regionpolitiker höjer ambitionsnivån när det gäller att utveckla kollektivtrafiken. Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi är ett både kostnadseffektivt och miljövänlig...

5 oktober

Kammarrätten sänder fel signaler om Uberpop
Kammarrätten har bestämt att två tidigare dömda uberpop-förare slipper att få sina taxiförarlicenser indragna. Kammarrätten motiverar beslutet med att passagerarnas säkerhet inte var i fara. - Kamma...

3 oktober

Svenska Taxiförbundet söker marknadsansvarig med IT-kompetens
Svenska Taxiförbundet befinner sig i en spännande utvecklingsfas och nu vill vi stärka organisationen med en marknadsansvarig som vill vara med på vår resa. ...