Nyheter

21 december

Nytt reseavdrag måste minska klimatutsläppen och stoppa fusket
Det är positivt att regeringen tillsätter en utredning som ska se över reseavdraget, men nu förväntar vi oss resultat, skriver den samlade kollektivtrafikbranschen. För att minska utsläppen av växthus...

20 december

Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag
- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbun...

14 december

Om framtidens mobilitet i riksdagen
Den 14 december arrangerade Anders Åkesson, (C) och Leif Petersson (S), Trafikutskottet tillsammans med Taxiförbundet ett frukostseminarium i riksdagen på temat Framtidens mobilitet....

4 december

Taxi viktig för besöksnäringen
Regeringens utredning Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring skriver bland annat att ”besöksnäringen inte skiljer sig från andra näringar avseende behovet ...