Nyhet 20 december 2017


Dom i Europas högsta domstol: Uber är ett taxibolag


- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska taxiförbundet.


Europeiska domstolen (EG-domstolen) beslutade onsdagen den 20 december att Uber är ett transportföretag och inte ett företag för förmedling av tjänster. Domen är efterlängtad och förväntas få stora konsekvenser för hur Uber är reglerat i hela Europa.

- Detta är ett mycket glädjande beslut som stärker våra politiker i det fortsatta arbetet för en hållbar utveckling av taxinäringen i Sverige, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska taxiförbundet.

- Uber har länge hävdat att de erbjuder en "samhällstjänst" som förbinder förare och passagerare som mellanhand via deras app, säger Claudio Skubla. I själva verket är tjänsten en storskaligt organiserad svarttaxiverksamhet. Den är olaglig, dyr för samhället och otrygg för resenärerna.

Den tjänst Uber tillhandahåller innebär att förare som inte är yrkesförare, och som använder sina egna fordon, sammanförs med resenärer som efterfrågar taxitjänster. Tjänsten tillhandahålls mot ersättning med hjälp av en applikation för smarta mobiler.

Den här subtila klassificeringen har bidragit till att skydda den multinationella dollaruppstarten från nationella bestämmelser och innebär att den har behandlats som en digital tjänst som går över gränserna på EU: s inre marknad.

Flera europeiska regeringar har dock hävdat att det amerikanska företaget ska betraktas som ett taxibolag, och precis som tusentals andra borde det behöva uppfylla europeiska transportlagar.

EG-domstolens beslut innebär att Uber nu står inför nationell reglering i upp till 28 medlemsstater.
Relaterade dokument:
EU-dom: Uber är taxi


Kontakt:

Claudio Skubla

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

claudio.skubla@taxiforbundet.se
08 566 21 663
0736 35 02 25

Irene Fällström

Irene Fällström
Kommunikationschef

irene.fallstrom@taxiforbundet.se
08-566 216 73
072 402 69 55

<< Tillbaka