Nyhet 14 december 2017


Om framtidens mobilitet i riksdagen


Den 14 december arrangerade Anders Åkesson, (C) och Leif Petersson (S), Trafikutskottet tillsammans med Taxiförbundet ett frukostseminarium i riksdagen på temat Framtidens mobilitet.


Anders Åkesson Claudio Skubla

                          Claudio Skubla och Anders Åkesson (C)


Claudio Skubla, förbundsdirektör Taxiförbundet, inledde seminariet med den svenska taxibranschens utmaningar och möjligheter som samhällsförändringarna bidrar till. Miljökraven blir allt tuffare, människors behov av resande ökar samtidigt som det finns en politisk ambition att privatbilismen ska minska. Med taxi som ett mer naturligt komplement till kollektivtrafiken skapas helt nya möjligheter för att fler kan erbjudas ett enklare resande och därmed möjlighet att avstå från den egna bilen.

-Med ett skatteavdrag för taxitjänster skulle utvecklingen kunna skyndas på, sade Claudio Skubla och jämförde med övrig kollektivtrafik som är subventionerad med femtio procent. Då kan fler efterfråga seriösa taxitjänster och den nu växande svarta marknaden för taxi motas i grind.

Jakko Jaakkola, area manager för Maas Global, Helsingfors var inbjuden för att berätta om ett system för att samordna olika trafikslag: "WHIM, limitless travel with public transport, taxis cars and more."

De nya digitala plattformarna skapar möjligheter och en enkelhet för transportörerna att erbjuda ett samlat reseerbjudande med olika trafikslag direkt till resenären: Mobility as a Service. Det handlar om att utveckla ett gemensamt betalningssystem med ett attraktivt paketpris som inkluderar tåg, båt, buss, cykel, hyrbil och bilpool. Jakko Jaakkola kunde konstatera att erbjudandet med WHIM i Helsingfors under 2016-17 lett till att fler reser med kollektivtrafik och att även resandet med taxi ökat.<< Tillbaka