Nyheter

5 april

Taxiförbundet förslag till utredningen Ett land att besöka
Svenska Taxiförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen Ett land att besöka: En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring: SOU 2017:95 Utredningens uppdrag är att ...

12 mars

Taxiförbundet välkomnar nytt lagförslag för taxi
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. -Vi välkomnar regeringens förslag till ny lagstiftning som kommer att öppna upp för teknikutveckling och nya affärsmode...

12 mars

Ny teknik ska möjliggöra en modern taxinäring med sund konkurrens
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ska införas en ny taxikategori. Den nya kategorin öppnar för nya tekniska lösningar och affärsmodeller utan att försämra möjligheterna till skattekontrol...

27 februari

Utsläppen från vägtrafiken måste minska mer
Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmå...

23 februari

Nya samverkansavtal för kollektivtrafiken
Nu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigh...

21 februari

Ny indexrekommendation för taxi och skolskjuts
Det branschgemensamma Indexrådet fastställde i februari 2018 en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi. Syftet är att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären s...

18 februari

Medial uppmärksamhet för Taxiförbundets rapport
Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats i media i samband med presentationen den 13 februari av rapporten RATT Rut-avdrag för taxi: Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna? Dagens industri s...

13 februari

Avdrag för taxi kan hjälpa oss att kapa bilresorna
En skattereform för taxi skulle bidra till stor samhällsekonomisk nytta. Bilresorna skulle totalt sett minska med avsevärda effekter exempelvis för Stockholms innerstad. Det skriver Peter Norman, Clau...

13 februari

RUT-avdrag för taxi kan minska privatbilismen med en fjärdedel
Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, rapportförfattare presenterade idag en ny rapport som visar att med ett lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna...

17 januari

INBJUDAN ny rapport RUT-avdrag för taxi – vad skulle samhället vinna på om fler tog taxi?
Tid: Tisdagen den 13 februari kl 10-11 Plats: Volkswagen Showroom, Hamngatan 13, Stockholm ...

17 januari

Ny marknadsansvarig på Taxiförbundet
Josefin Deiving, har anställts som ny marknadsansvarig på Taxiförbundet med ansvar för medlemsfrågor, utveckling av förbundets utbildning till taxiförare och företagare samt IT frågor. ...