Nyheter

27 februari

Utsläppen från vägtrafiken måste minska mer
Utsläppen från vägtrafiken minskade med upp till 2 procent under förra året, tack vare nya och energieffektiva personbilar och en ökad användning av biobränsle. Men det räcker inte för att nå klimatmå...

23 februari

Nya samverkansavtal för kollektivtrafiken
Nu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigh...

21 februari

Ny indexrekommendation för taxi och skolskjuts
Det branschgemensamma Indexrådet fastställde i februari 2018 en ny rekommendation för indexreglering gällande skolskjutstrafik med taxi. Syftet är att skapa affärsneutralitet och bibehålla affären s...

18 februari

Medial uppmärksamhet för Taxiförbundets rapport
Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats i media i samband med presentationen den 13 februari av rapporten RATT Rut-avdrag för taxi: Vad skulle samhället och konsumenten kunna vinna? Dagens industri s...

13 februari

Avdrag för taxi kan hjälpa oss att kapa bilresorna
En skattereform för taxi skulle bidra till stor samhällsekonomisk nytta. Bilresorna skulle totalt sett minska med avsevärda effekter exempelvis för Stockholms innerstad. Det skriver Peter Norman, Clau...

13 februari

RUT-avdrag för taxi kan minska privatbilismen med en fjärdedel
Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, rapportförfattare presenterade idag en ny rapport som visar att med ett lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna...