Nyhet 23 februari 2018


Nya samverkansavtal för kollektivtrafiken


Nu påbörjas arbetet med att uppdatera modellavtalet för samverkansavtal inom Avtalsprocessen. Målet är att presentera en trygg och bra avtalsmodell som kan användas av Regionala kollektivtrafikmyndigheter i Sverige.


Arbetsgruppen består av representanter från både trafikföretag och beställare för att dra nytta av den samlade kompetensen. Första steget blir en genomlysning av befintliga samverkansavtal i landet. Därefter arbetar de fram en ny version, baserat på det bästa hos de avtal som används idag. Arbetet ska bli färdigt under våren.

Arbetsgruppen består av Ewa Rosén, ordförande i Kollektivtrafikens Avtalskommitté (KollA); Jonas Kempe, Nobina; Anders Lundström, Björks & Byberg; Tommy Laestander, Länstrafiken i Västerbotten och Joel Dahllöf, Hallandstrafiken.

Avtalsprocessen - från plan till avtal för att fördubbla resandet

Ett steg mot målet om en fördubblad kollektivtrafik är den branschgemensamma avtalsprocess som bygger på utvecklade samarbetsformer och ökad affärsmässighet. Ledstjärnan är att bättre ta tillvara den samlade kompetensen hos trafikföretag, beställare och andra berörda parter.<< Tillbaka