Nyheter

14 juni

Välkommet beslut: Ny kategori av taxitrafik utan taxameter införs
Sent igår eftermiddag fattade Riksdagen beslut om att införa en ny kategori av taxitrafik som inte behöver ha en taxameter. Istället måste taxifordonen vara anslutna till en beställningscentral för ta...

8 juni

Taxirånen minskar
Antalet taxirån har minskat stadigt de senaste tio åren. Det framgår av Svenska Taxiförbundets Branschlägesrapport 2018. Antalet är nu nere bland de lägsta nivåerna sedan taxibranschen avreglerades fö...

7 juni

Inför hämt-tjänster för en mer tillgänglig kollektivtrafik
Regeringen har måndagen den 4 juni fattat beslut om en nationell plan för infrastrukturen för åren 2018–2029. Satsningen uppgår till 700 miljarder kronor med ambitionen att den nya planen ska möjliggö...