OBS! Nytt Taxiindex för anropsstyrd trafik

Vi vill uppmärksamma alla användare av Taxi-index på att SCB och Svenska Taxiförbundet just nu samarbetar med att ta fram en modell för ett nytt Taxi-index för anropsstyrd trafik. Detta index kommer att ersätta Svenska Taxiförbundets nuvarande Taxi-index och Statistiska centralbyråns egna Färdtjänstindex. Två index ersätts alltså av ett nytt index. Det nya indexet kommer att heta Taxiindex. 

Fördelarna med att ersätta två snarlika, parallellt löpande, index med ett nytt index är flera. Man tar tillvara den sakkunskap som finns inom Svenska Taxiförbundet tillsammans med den statistikkompetens som finns hos en opartisk myndighet som SCB. Syftet är att ta fram en ny skräddarsydd indexserie av hög kvalité som vid var tid är anpassad till aktuell kostnadsbild för taxiföretag.

Det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik kommer att ha januari 2016 som bastidpunkt (= 100) och kommer att beräknas och presenteras fyra ggr per år i månaderna januari, april, juli och oktober. SCB kommer även att beräkna omräkningstal för totalindexet och kostnadsslagen så att nuvarande Taxi-index kommer att kunna länkas samman med det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik. Därmed säkerställs tillämpningen av index då en avtalsperiod har sin början innan det nuvarande Taxi-index sista beräkning och avslutas efter att nya Taxi-index för anropsstyrd trafik har sin bas. 

Vårt nuvarande Taxi-index kommer att presenteras sista gången i mars 2016. Det första beräknade Taxi-index för anropsstyrd trafik kommer att komma ut i slutet av april 2016, då både januari och april kommer att presenteras. Vid samma tidpunkt kommer även omräkningstalen att redovisas av SCB. Priset för en årsprenumeration är 880 kr exkl. moms. Lösnummer kostar 240 kr exkl. moms. Beställning av det nya Taxi-index för anropsstyrd trafik sker hos SCB. Klicka här för att komma till SCBs hemsida med information om det nya indexet.

För det fall intresse finns för att fortsätta följa E85-index, vänligen hör av er till SBC även angående detta.

=================================================

Taxiindex

Svenska Taxiförbundets taxiindex tas fram av Institutet för transportforskning (TFK). Det är ett kostnadsprisindex som visar förändringarna av de kostnader som är viktigast för taxinäringen.

Det används av många av Sveriges trafikhuvudmän, landsting och kommuner för indexreglering av ersättningar enligt avtal.

Basmånad (index=100) är januari 1995.

 

9 maj

Taxiindex februari 2016
Index för E85: 115,0


Taxiindex februari 2016


31 mars

Taxiindex mars 2016
Index för E85: 110,2


Taxiindex mars 2016


28 januari

Taxiindex januari 2016
Index för E85: 118,6


Taxiindex januari 2016


23 december

Taxiindex december 2015
Index för E-85 är 118


Taxiindex december 2015


30 november

Taxiindex november 2015
Index för E85: 111,2


Taxiindex november 2015


29 oktober

Taxiindex oktober 2015
Index för E85 i oktober var 105,1


Taxiindex oktober 2015


5 oktober

Taxiindex september 2015
Index för E85 var 105,5


Taxiindex september 2015


2 september

Taxiindex juli 2015
Index för E85 105,5


Taxiindex juli 2015


2 september

Taxiindex augusti 2015
Index för E85 107,2


Taxiindex augusti 2015


1 juli

Taxiindex juni 2015
Index för E85 under juni var 104,5.


Taxiindex juni 2015


4 juni

Taxiindex maj 2015 (1)
Index för E85 under maj var 103,4.


Taxiindex maj 2015


4 maj

Taxiindex april 2015
Index för E85 var i april 100,1.


Taxiindex april 2015


31 mars

Taxiindex mars 2015
Index för E85 var i mars: 99,5


Taxiindex mars 2015


3 mars

Taxiindex februari 2015
E85-index: 95,5.


Taxiindex februari 2015


23 februari

Taxiindex december 2014
E85-index i dec var 93,4


Taxiindex december 2014


1 december

Taxiindex oktober 2014
Index för E85 var under oktober 95,8.


Taxiindex oktober 2014 korrigerat


1 december

Taxiindex november 2014
Index för E85 i november var 99,2.


Taxiindex november 2014


6 oktober

Taxiindex september 2014
Index för E85 var under sep 99,3.


Taxiindex september 2014


30 augusti

Taxiindex augusti 2014
Index för E85 var i augusti 93,5.


Taxiindex augusti 2014


22 augusti

Taxiindex juli 2014
Index för E85 var i juli 95.0


Taxiindex juli 2014


30 juni

Taxiindex juni 2014
Index för E85 var i juni: 96.0


Taxiindex juni 2014


30 maj

Taxiindex maj 2014
Index för E85 är i maj: 94.0


Taxiindex maj 2014


5 maj

Taxiindex april 2014
Index för E85 i april är 92,7.


Taxiindex april 2014


17 april

Taxiindex mars 2014
Index för E85 i mars är 96,0.


Taxiindex mars 2014


28 februari

Taxiindex februari 2014
Index för E85 i februari är 95,1.


Taxiindex februari 2014


31 januari

Taxiindex januari 2014
Index för E85 i januari är 95,6.


Taxiindex januari 2014


30 december

Taxiindex december 2013
Index för E85 i december är 100,0.Taxiindex december 2013


29 november

Taxiindex november 2013
Index för E85 i november är 102,2.


Taxiindex november 2013


3 november

Taxiindex oktober 2013
Index för E85 i oktober är 98,3.


Taxiindex oktober 2013


30 september

Taxiindex september 2013
Index för E85 i september är 98,0.


Taxiindex september 2013


1 september

Taxiindex juli och augusti 2013
Index för E85 i juli är 101,2. Index för E85 i augusti är 99,2


Taxiindex juli 2013
Taxiindex augusti 2013


26 juni

Taxiindex juni 2013
Index för E85 i juni är 101,7.


Taxiindex juni 2013


30 maj

Taxiindex maj 2013
Index för E85 i maj är 101,7.


Taxiindex maj 2013


3 maj

Taxiindex april 2013
Index för E85 är i April 97,3.


Taxiindex april 2013


27 mars

Taxiindex mars 2013
Index för E85 var 101,5 i mars mot 104,9 i februari.


Taxiindex mars 2013


27 februari

Taxiindex februari 2013
Index för E85 är i februari 104,9.


Taxiindex februari 2013


29 januari

Taxiindex januari 2013
Index för E85 är i januari 105,5.


Taxiindex januari 2013


23 januari

Taxiindex December 2012
Index för E85 var 104,9 i december mot 106,4 i november


Taxiindex december 2012