Revisorer

Svenska Taxiförbundets revisorer och revisorssuppleanter utses vart tredje år av kongressen.

 

Lars-Göran Göransson

Lars-Göran Göransson
Revisor

Taxi Stockholm 150000 AB
Anders Karlsson

Anders Karlsson
Revisor

Fågelviksgruppen
Mickael Hansen

Mickael Hansen
Revisorssuppleant

Fågelviksgruppen