Valberedning

Valberedningens ledamöter och suppleanter utses vart tredje år av kongressen. Valberedningen ska påbörja sitt arbete ett år före ordinarie kongress. Dock kan valberedningen även arbeta under annan tid om detta är föranlett av en extra kongress där nyval ska äga rum.

 

Dimitrios Faniadis
Ordförande (sammankallande)

Stockholm

Dimitrios Nikopoulos
Personlig suppleant

Spånga

 

Micael Holländer
Ledamot

Hisings Backa

Magnus Wendéus
Personlig suppleant

Onsala

 

Ole Oftedal
Ledamot

Djursholm

Per Wadstedt
Personlig suppleant

Almunge-Gränby

 

Sasa Vejzovic
Ledamot

Malmö

Josip Glavas
Personlig suppleant

Huskvarna

 

Lars Åberg
Ledamot

Skellefteå

Jörgen Nygren
Personlig suppleant

Umeå